Vihkiminen

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta. Avioliiton solmimisessa vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto saa yhteiskunnallisen vahvistuksen. Evankelis-luterilaisessa kirkossa edellytyksenä on, että sekä morsian että sulhanen ovat rippikoulun käyneitä evankelis-luterilaisen seurakunnan jäseniä. Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa lisäksi mikäli luterilaiseen kirkkoon kuulumaton kihlakumppani on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen (esim. adventisti, anglikaani, babtisti, helluntalainen, katolilainen, metodisti, ortodoksi tai vapaakirkon jäsen).

Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa, kun avioliiton esteet on tutkittu ja avioliittoon aikoville on annettu tästä todistus. Avioliiton esteiden tutkimisen lisäksi oikeus kirkolliseen vihkimiseen riippuu kunkin uskonnollisen yhdyskunnan määräyksistä. Avioliittolain mukaan kirkollisen vihkimisen voi suorittaa evankelis-luterilaisessa kirkossa ja ortodoksisessa kirkkokunnassa pappi ja muussa yhdyskunnassa, henkilöt joille opetusministeriö on antanut vihkimisoikeuden ja  joilla yhdyskunnan sääntöjen ja määräysten mukaan on oikeus toimittaa vihkiminen.

Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa, kodissa tai muualla sen mukaan kuin vihittävät vihkijän kanssa sopivat. Vihkiminen voidaan järjestää yksinkertaisesti, riittää kun paikalla on pappi, vihkipari ja kaksi todistajaa. Seurakunnilla on isojen kirkkojen lisäksi lukuisia viihtyisiä pieniä tiloja vihkimistä varten ja vihkiminen voidaan toimittaa seurakunnan tiloissa niinkin, että todistajina ovat seurakunnan työntekijät. Muualla kuin kirkossa toimitettavaan vihkimiseen on syytä ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne ja kirkollisen vihkimisen erityislaatu. Vihkiparin halutessa, paikalle voidaan rakentaa valkoisella liinalla verhoiltu alttari, jota koristavat kynttilät, kukat ja krusifiksi. Juhlapaikan koristelussa on hyvä ottaa huomioon toimituksen liturginen väri eli valkoinen.

Kirkon ja hääpaikan varauksessa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, varsinkin jos haluaa vihkikirkokseen jonkun suosituimmista kirkoista, tai jos suunnittelee häitä kevät- tai kesälauantaiksi. Tutustu paikkakuntasi vihkikirkkojen varausjärjestelyihin ottamalla yhteys seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Pääsääntönä yleensä on, että omat seurakuntalaiset ovat etusijalla vuoroja jaettaessa.  Vihkikirkkoihin voi tutustua suntioden opastuksella kirkkojen aukioloaikoina.

Vihkiminen kestään noin puolituntia. Mikäli vihkiminen halutaan toimittaa morsiusmessuna, jossa vihkikaava sisältää ehtoollisen on tilaisuuteen on varattava huomattavasti enemmän aikaa ja tämä on ehdottomasti mainittava vihkivarausta tehdessä.  Vihkimiset aloitetaan normaalisti tasatunnein. Kirkkoon saavutaan noin 20 min. ennen tilaisuutta.

Papin toimittama vihkiminen sekä seurakunnan tilojen käyttö on maksutonta vihkimisen ajankohdasta riippumatta. Mahdolliset lisäkoristeet, kuten erilaiset kukkakoristukset tulee vihkiparin hankkia itse. Tilavarauksia tehdessä on otettava huomioon koristeiden kiinnittämiseen ja purkamiseen kuluva aika. Varsinkin kesällä suosituimmissa kirkoissa on vihkimisiä tunnin välein, joten kovin mittavien koristusten rakentaminen ei ole mahdollista.

Lisää tietoa avioliiton solmimisesta löydätte myös oikeusministeriön sivuilta www.om.fi, maistraattien kotisivuilta www.maistraatti.fi, sekä seurakuntien kotisivuilta www.helsinginseurakuntayhtyma.fi, www.espoonseurakunnat.fi, www.vantaanseurakunnat.fi, www.kirkkoon.fi (Turun ja Kaarinan seurakunnat) , www.tampereenseurakunnat.fi, ja www.ort.fi.